Waar wanhoop bloeit

Support this project or find out how it works

Een documentaire van Pieter De Saeger & Joachim Dejonghe.
Hij is langs d’ouden Styx gegaan waar wanhoop bloeit en galgen staan. Lijden leert ons veel begrijpen, doet prille jeugd tot wijsheid rijpen. (...) De Banneling - Willem Elsschot

SYNOPSIS
In deze documentairefilm laten we ons gedurende één dag meevoeren met de mens in zijn laatste levensfase. We worden opgenomen in een stilstaande wereld, hunkerend naar een vervlogen tijd. We zien de worsteling met verlies, verdriet en eenzaamheid. Waanzin en dood staan permanent klaar. Toekomst is een stervend begrip. Hoe gaan we hier als mens mee om? Is er berusting of klampen we ons vast aan een illusie die als zand door onze vingers glijdt? De film is een subjectieve spiegel van de makers, maar zonder aanklacht of maatschappelijk statement. Het is een poging de onvermijdelijke werkelijkheid in zijn meedogenloosheid te vatten.

SAMENWERKING
Deze film kwam tot stand in opdracht van het RITS te Brussel. In de aanloop van individuele fictieprojecten vonden de filmmakers elkaar. De intensieve samenwerking voor de documentaire gaf hen de mogelijkheid om met weinig middelen en op korte termijn in de praktijk ervaring op te doen.

WERKWIJZE
Voor deze film werd er gedurende zeven dagen gefilmd met twee kleine camera’s. Het handheld filmen was geen stijlkeuze, maar een noodzaak om de situaties van dichtbij te kunnen capteren. De makers vertrokken niet van een vooropgesteld scenario; evenmin werden situaties in scène gezet. Geleidelijk aan tekenden er zich fundamentele aspecten uit deze levensfase af.

De zoektocht tijdens de opnames richtte zich op individuen die deze elementen konden belichamen. Hun specifieke karakter of levensgeschiedenis waren secundair. Het was van elementair belang zoveel mogelijk te registreren; elk moment dat zich aandiende vormde een nieuwe opportuniteit. Na elke draaidag volgde een evaluatie en bij elke nieuwe dag een nieuwe zoektocht. Het resultaat was een massa beeldmateriaal, waaruit de makers via een intensieve montage geleidelijk aan een structuur puurden. Hierbij lieten ze zich leiden door hun persoonlijke ervaringen, belevingen en bedenkingen.

 

Pictures

Videos

Comments